HASIČI 150

Starosta SDH Koclířov
Čermák Martin 776 203 916

Výjezdová jednotka požární ochrany JPO V

Velitel jednotky
Konopáč Pavel 608 182 747

Velitel družstva
Petkov Pavel 775 679 845
Čermák Martin 776 203 916

marty@toptools.cz

konopacp@tiscali.cz

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KOCLÍŘOV

Historie a současnost

sbor.bmp.png

1947 - HISTORIE

Po konci války a odsunu Němců ze Sudet se do prázdných domů Koclířova začali stěhovat noví obyvatelé. Ti si brzy uvědomili potřebu ochrany svých majetků před požáry. Proto byl
20. 4. 1947 na první valné hromadě založen hasičský sbor o 35 členech. Dobrovolní hasiči se aktivně zapojili do dění v obci pořádáním kulturních a společenských akcí, jako dožínkové
zábavy, plesy, zájezdy apod., podíleli se na obnově vesnice, zajišťovali hasičské hlídky při žních, protipožární kontroly objektů, komínů, absolvovali odbornou přípravu a protipožární
cvičení. K jejich činnosti jim chybělo základní vybavení, ve sboru nebyla hasičská stříkačka ani nezbytná výzbroj a výstroj. Postupně, za spolupráce vedení obce, se podařilo vybavit
sbor potřebnou technikou. Sborem prošlo mnoho schopných lidí ve funkcích starostů, velitelů, samaritánů, strojníků atd. Za uplynulá desetiletí byli hasiči vždy chloubou Koclířova.

2009 - SOUČASNOST

V současnosti mají koclířovští hasiči 57 členů. Aktivně se podílejí na dění v obci, stejně jako v minulosti pořádají spoustu akcí – zábavy, plesy, akce pro děti, výlety, soutěže, reprezentují
obec v požárním sportu, věnují se odborné přípravě. Požární hlídky provádí preventivní dohled při veřejných akcích v obci. Požární ochranu zajišťuje jednotka požární ochrany obce.
V posledních letech se dobře daří rozšiřovat členskou základnu, technické vybavení, údržbu výstroje, výzbroje, a podílí se na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Po dlouhých letech se podařilo do obce opět získat hasičské výjezdové vozidlo. Hasiči Koclířov jsou připraveni poskytnout svou odbornou pomoc všem, kteří ji budou potřebovat. Naším přáním je, aby krizových situací a zásahů bylo co nejméně.

Pavel Konopáč
velitel JSDHO Koclířov
Celní správa je opravdu pečlivá. Jestlipak nevezou kluci moc vody? :-(
DSC00043.JPG
Webmaster MARTY marty@toptools.cz ---
Admin SUNY konopacp@tiscali.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one