HASIČI 150

Starosta SDH Koclířov
Čermák Martin 776 203 916

Výjezdová jednotka požární ochrany JPO V

Velitel jednotky
Konopáč Pavel 608 182 747

Velitel družstva
Petkov Pavel 775 679 845
Čermák Martin 776 203 916

marty@toptools.cz

konopacp@tiscali.cz

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KOCLÍŘOV

Vichřice 2008

Foto: Marty
výjezd

výjezd

spadlý strom na dům
průzkum

průzkum

nasvícení
ořezání

ořezání

zaplachtování

zaplachtování

po akci

po akci

stále bez proudu

Požár domu Koclířov(prosinec 2008)

Z mimořádného zasedání rady obce Koclířov
V odpoledních hodinách 16. prosince okolo vznikl požár v rodinném domě čp. 182 v Koclířově, který je vlastnictvím pěti fyzických osob. Rada obce vzala na vědomí informaci velitele jednotky SDH Koclířov Pavla Konopáče o mimořádné události – požáru rodinného domu čp. 182, ve kterém bydlela v podnájmu paní Milena Stejskalová se svými dětmi Štěpánkou a Robinem a ocenila obětavost členů jednotky SDH Koclířov, jednotky SDH Svitavy – Lány, jednotky SDH Březová nad Svitavou a jednotky SDH Čistá u Litomyšle a rychlost útvaru HZS Pardubického kraje ze Svitav a Moravské Třebové. Pan Jaroslav Drozdek, pověřený výkonem pravomoci starosty obce, informoval o tom, že jednal s postiženou Milenou Stejskalovou ve večerních hodinách. Jmenovaná sdělila, že jí požár zničil veškerý osobní majetek, čímž se stalo, že rodina zůstala bez finančních prostředků. Bylo dohodnuto, že se vrátí i se svými dětmi do domu čp. 143 v Koclířově, kde bydlí její matka a který je ve vlastnictví obce.
Rada obce dále schválila návrh, aby byl z pokladny obce postižené okamžitě vyplacen finanční dar ve výši 2.000 Kč a dále, aby bylo doporučeno občanskému sdružení „NÁŠ DOMOV“ Koclířov zorganizovat materiální a finanční pomoc od občanů obce a jiných právních subjektů. Zastupitelstvu obce bude předložen v souladu s § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, návrh na prominutí pohledávky za neuhrazené nájemné v domě čp. 143 v Koclířově paní Mileně Stejskalové. Pověřený starosta obce bude dále jednat se sociálním odborem Městského úřadu ve Svitavách o poskytnutí mimořádné pomoci v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb., v platném znění, v maximální možné výši. Dále budou proplaceny refundace mezd těm členům jednotky SDH Koclířov, kteří zabezpečovali požářiště po uhašení požáru až do ranních hodin, a ostatní nezbytné náklady.

TISKOVÁ ZPRÁVA HASIČŮ

Před Vánocemi zůstanou dvě rodiny bez střechy nad hlavou

Šest hasičských jednotek bylo vysláno 16. prosince v 15.49 hodin do Koclířova k požáru statku. Po příjezdu první jednotky na místo události bylo již celé přízemí domu v plamenech a plameny se šířily do podkroví. Příčinou vzniku požáru byla nesprávná manipulace s topidlem. S ohledem na skutečnost, že objekt nebyl členěn do požárních úseků, došlo k úplnému zničení střešní konstrukce a tím i obytných místností v podkroví. Požár komplikovalo silné zakouření. Zřízena byla kyvadlová doprava vody. V době vzniku požáru byly doma pouze dvě mladistvé dcery uživatelů. Dívky se pokoušely požár uhasit a následně jedna z nich zavolala hasiče. Při požáru nedošlo k úmrtí ani zranění osob. Došlo k úmrtí jednoho psa. Hasiči včas před plameny vyvezli z objektu svářecí soupravu (acetylen a kyslík) a zabránili tím tak možné explozi. Plameny hasiči zkrotili v 19.19 hodin. Místo události až do ranních hodin hlídala jednotka dobrovolných hasičů z Koclířova a dobrovolných hasičů ze Svitav. Škoda byla předběžně vyčíslena na jeden milion tři sta tisíc korun.


por. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje
Foto SDH SY
Foto SDH SY
Foto SDH SY
Foto SDH SY
Foto SDH SY
Foto SDH SY
160209 125.jpg
160209 127.jpg
160209 128.jpg
160209 131.jpg
160209 132.jpg
160209 135.jpg
160209 136.jpg
160209 138.jpg
Foto: SDH Svitavy 3x, Marty 8x
Celní správa je opravdu pečlivá. Jestlipak nevezou kluci moc vody? :-(
DSC00043.JPG
Webmaster MARTY marty@toptools.cz ---
Admin SUNY konopacp@tiscali.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one